ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA

Ekspansja supermarketów ma poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego – ze względu na to jaki model rolnictwa i konsumpcji promuje. Tylko rolnictwo przemysłowe jest w stanie sprostać wymogowi minimalizacji kosztów narzucanemu przez supermarket, dzięki mechanizacji i intensyfikacji produkcji. W tym wypadku obniżanie kosztów oznacza tak naprawdę przerzucenie ich na innych, przede wszystkim na środowisko, od którego wszyscy zależymy.

Czytaj dalej

Przyłącz sie do akcji

Wraz z nami pokaż, że chcesz mieć dostęp do zdrowej żywności wytworzonej w warunkach sprawiedliwych społecznie i odpowiedzialnie ekologicznie. Pokaż, że nie podoba Ci się supermarketyzacja naszej żywności. Udostępnij jeden z naszych wpisów na swojej stronie lub FB, umieść na niej logo kampanii. Podaj dalej, przyjdź na spotkanie, nie kupuj w supermarkecie!

nyleni_logo_na_www_dobrze(1)

POLSKA KORPORACYJNA

Model transformacji gospodarczej przyjęty w Polsce był oparty na napływie zagranicznego kapitału. Krajowy sektor dystrybucji żywności – oparty głównie na małych sklepach i sieciach spółdzielczych – odczuł to bardzo wyraźnie. Już w połowie lat 90. jego przedstawiciele domagali się od władz wprowadzenia ograniczeń dla rozwoju supermarketów w Polsce, m.in. zakazu handlu w niedzielę i w miastach poniżej 100 tysięcy mieszkańców oraz większej kontroli nad zagranicznymi spółkami*. Od drugiej połowy lat 90. polski handel wszedł w fazę kolonizacji – w tym okresie Polska zajmowała drugą pozycję na świecie pod względem liczby międzynarodowych korporacji działających na tym rynku**. Czytaj dalej

UCIEKAJĄCE PODATKI

Powszechną praktyką korporacji jest unikanie płacenia podatku dochodowego poprzez transfer pieniędzy do miejsc, gdzie stawki są niższe lub wykorzystanie mechanizmu ceny transferowej. Przykładowo, polska spółka-córka płaci zawyżoną cenę za wybrany produkt lub usługę (np. prawo wykorzystania marki) nabywaną ze swojej zagranicznej centrali – zawyżone w ten sposób koszty sprawiają, że dochód jest bliski zera. Szacuje się, że luka we wpływach z podatku dochodowego od międzynarodowych korporacji wynosi w Polsce 46 mld złotych rocznie (link) Czytaj dalej