Dlaczego NIE KUPUJemy W SUPERMARKECIE?

Ekspansja supermarketów, dyskontów i innych sieci spożywczych w Polsce, to proces który na trwałe zmienił krajobraz wsi i miast. Wraz z brakiem prawa chroniącego drobnych wytwórców i kupców doprowadza do upadku niezależnych sklepów spożywczych i przyczyniła się do zaniku rodzinnych gospodarstw rolnych.

Supermarkety i dyskonty odgrywają także kluczową rolę w procesie pogarszania się standardów żywności, warunków pracy oraz w zatruwaniu środowiska naturalnego i niszczeniu rolnictwa. Czas z tym skończyć!

Domagamy się zmiany prawa i zachęcamy Was do poszukiwania i tworzenia alternatyw. Sprawdźcie dlaczego NIE KUPUJEmy w SUPERMARKECIE! Czytaj dalej

BANKRUCTWO RODZINNEGO ROLNICTWA

Kiedy państwo nie interweniuje, górę bierze rynek. A jego logika jest prosta – ciąć koszty i maksymalizować zysk. Sieci spożywcze, aby zoptymalizować swoje działanie, kupują żywność wyłącznie z dużych, uprzemysłowionych farm. Kiedy ten model staje się dominujący, drobni rolnicy tracą dostęp do rynku i szansę na sprzedaż wytworów swojej pracy. Czytaj dalej

MAMY PRAWO DO ZDROWEJ, LOKALNEJ ŻYWNOŚCI

Drobne, rodzinne gospodarstwa rolnicze regularnie borykają się z problemem sprzedaży swoich plonów. Dostęp rolników do rynku jest jednym z kluczowych praw ujętych w tworzonej przy ONZ Deklaracji Praw Rolników i Osób Pracujących na Wsi (link). Aby zapewnić rolnikom i drobnym wytwórcom możliwość zbytu musimy domagać się od rządu wprowadzenia regulacji ułatwiających im wejście na rynek, a także zablokować ekspansję supermarketów i sieci handlowych. Czytaj dalej

ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA

Ekspansja supermarketów ma poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego – ze względu na to jaki model rolnictwa i konsumpcji promuje. Tylko rolnictwo przemysłowe jest w stanie sprostać wymogowi minimalizacji kosztów narzucanemu przez supermarket, dzięki mechanizacji i intensyfikacji produkcji. W tym wypadku obniżanie kosztów oznacza tak naprawdę przerzucenie ich na innych, przede wszystkim na środowisko, od którego wszyscy zależymy.

Czytaj dalej

Przyłącz sie do akcji

Wraz z nami pokaż, że chcesz mieć dostęp do zdrowej żywności wytworzonej w warunkach sprawiedliwych społecznie i odpowiedzialnie ekologicznie. Pokaż, że nie podoba Ci się supermarketyzacja naszej żywności. Udostępnij jeden z naszych wpisów na swojej stronie lub FB, umieść na niej logo kampanii. Podaj dalej, przyjdź na spotkanie, nie kupuj w supermarkecie!

nyleni_logo_na_www_dobrze(1)

POLSKA KORPORACYJNA

Model transformacji gospodarczej przyjęty w Polsce był oparty na napływie zagranicznego kapitału. Krajowy sektor dystrybucji żywności – oparty głównie na małych sklepach i sieciach spółdzielczych – odczuł to bardzo wyraźnie. Już w połowie lat 90. jego przedstawiciele domagali się od władz wprowadzenia ograniczeń dla rozwoju supermarketów w Polsce, m.in. zakazu handlu w niedzielę i w miastach poniżej 100 tysięcy mieszkańców oraz większej kontroli nad zagranicznymi spółkami*. Od drugiej połowy lat 90. polski handel wszedł w fazę kolonizacji – w tym okresie Polska zajmowała drugą pozycję na świecie pod względem liczby międzynarodowych korporacji działających na tym rynku**. Czytaj dalej