Dlaczego NIE KUPUJemy W SUPERMARKECIE?

Ekspansja supermarketów, dyskontów i innych sieci spożywczych w Polsce, to proces który na trwałe zmienił krajobraz wsi i miast. Wraz z brakiem prawa chroniącego drobnych wytwórców i kupców doprowadza do upadku niezależnych sklepów spożywczych i przyczyniła się do zaniku rodzinnych gospodarstw rolnych.

Supermarkety i dyskonty odgrywają także kluczową rolę w procesie pogarszania się standardów żywności, warunków pracy oraz w zatruwaniu środowiska naturalnego i niszczeniu rolnictwa. Czas z tym skończyć!

Domagamy się zmiany prawa i zachęcamy Was do poszukiwania i tworzenia alternatyw. Sprawdźcie dlaczego NIE KUPUJEmy w SUPERMARKECIE! Czytaj dalej

BANKRUCTWO RODZINNEGO ROLNICTWA

Kiedy państwo nie interweniuje, górę bierze rynek. A jego logika jest prosta – ciąć koszty i maksymalizować zysk. Sieci spożywcze, aby zoptymalizować swoje działanie, kupują żywność wyłącznie z dużych, uprzemysłowionych farm. Kiedy ten model staje się dominujący, drobni rolnicy tracą dostęp do rynku i szansę na sprzedaż wytworów swojej pracy. Czytaj dalej

MAMY PRAWO DO ZDROWEJ, LOKALNEJ ŻYWNOŚCI

Drobne, rodzinne gospodarstwa rolnicze regularnie borykają się z problemem sprzedaży swoich plonów. Dostęp rolników do rynku jest jednym z kluczowych praw ujętych w tworzonej przy ONZ Deklaracji Praw Rolników i Osób Pracujących na Wsi (link). Aby zapewnić rolnikom i drobnym wytwórcom możliwość zbytu musimy domagać się od rządu wprowadzenia regulacji ułatwiających im wejście na rynek, a także zablokować ekspansję supermarketów i sieci handlowych. Czytaj dalej

ŚMIECIOWA ŻYWNOŚĆ

Większość warzyw i owoców w supermarketach pochodzi z upraw konwencjonalnych, co oznacza, że są traktowane sztucznymi środkami ochrony roślin (pestycydami, fungicydami), które pozostają w plonach i są później spożywane przez konsumenta; produkty te są sprzedawane w bardzo atrakcyjnej cenie, co sprawia, że nawet gdy klient ma do wyboru żywność ekologiczną, różnica cen skłania go do wybierania tańszej żywności. Warzywa i owoce sprzedawane w supermarketach nie są świeżo zebrane. Część z nich przebyła do sklepu kilka, a nawet kilkanaście tysięcy kilometrów, droga mogła zająć nawet 3-4 tygodnie!

Czytaj dalej

NIEUCZCIWA KONKURENCJA

Supermarkety wygrywają z innymi sklepami poprzez bezpośrednią konkurencję cenową, często oferując produkty po zaniżonych cenach (ceny dumpingowe). Jak to możliwe?Supermarkety mają ogromną siłę nabywczą, co pozwala im wymuszać na dostawcach najniższe ceny oraz prowokować ostrą walkę konkurencyjną, grożąc zmianą dostawcy w przypadku braku obniżki (o praktykach Biedronki przeczytasz tutaj).

Czytaj dalej

PUŁAPKI WSPÓŁPRACY Z SUPERMARKETEM

Rolnicy, których produkty trafią na półki supermarketów dostają mały ułamek ceny płaconej przez konsumentów (link, s.13). Często ich wynagrodzenie nie wystarcza nawet na pokrycie kosztów produkcji. W niektórych sektorach rolnictwa luka ta jest wypełniana z pieniędzy publicznych, m.in w formie dopłat bezpośrednich do produkcji (więcej o tym jak obecny kształt dopłat premiuję najbogatszych, na przykładzie Wielkiej Brytanii, przeczytasz tutaj). Innym przykładem nieformalnego subsydiowania przemysłowej produkcji żywności w Polsce jest np. wykorzystywanie pracy więźniów na wielkich fermach i w ubojniach*.

Czytaj dalej

GREENWASHING – UDAWANE EKO

Ekologia stała się modna i nie umknęło to uwadze supermarketów. Dlatego, swoją podstawową działalność – często stojącą w jaskrawej sprzeczności z zasadami zrównoważonego rozwoju – starają się przykryć zielonym listkiem PR-u, pozorowanych działań i kłamliwej reklamy. Zjawisko to nazywa się greenwashingiem lub ekościemą i polega na “zielonym wybielaniu” swojego wizerunku. Czytaj dalej