Dlaczego NIE KUPUJemy W SUPERMARKECIE?

Ekspansja supermarketów, dyskontów i innych sieci spożywczych w Polsce, to proces który na trwałe zmienił krajobraz wsi i miast. Wraz z brakiem prawa chroniącego drobnych wytwórców i kupców doprowadza do upadku niezależnych sklepów spożywczych i przyczyniła się do zaniku rodzinnych gospodarstw rolnych.

Supermarkety i dyskonty odgrywają także kluczową rolę w procesie pogarszania się standardów żywności, warunków pracy oraz w zatruwaniu środowiska naturalnego i niszczeniu rolnictwa. Czas z tym skończyć!

Domagamy się zmiany prawa i zachęcamy Was do poszukiwania i tworzenia alternatyw. Sprawdźcie dlaczego NIE KUPUJEmy w SUPERMARKECIE! Czytaj dalej

BANKRUCTWO RODZINNEGO ROLNICTWA

Kiedy państwo nie interweniuje, górę bierze rynek. A jego logika jest prosta – ciąć koszty i maksymalizować zysk. Sieci spożywcze, aby zoptymalizować swoje działanie, kupują żywność wyłącznie z dużych, uprzemysłowionych farm. Kiedy ten model staje się dominujący, drobni rolnicy tracą dostęp do rynku i szansę na sprzedaż wytworów swojej pracy. Czytaj dalej

MAMY PRAWO DO ZDROWEJ, LOKALNEJ ŻYWNOŚCI

Drobne, rodzinne gospodarstwa rolnicze regularnie borykają się z problemem sprzedaży swoich plonów. Dostęp rolników do rynku jest jednym z kluczowych praw ujętych w tworzonej przy ONZ Deklaracji Praw Rolników i Osób Pracujących na Wsi (link). Aby zapewnić rolnikom i drobnym wytwórcom możliwość zbytu musimy domagać się od rządu wprowadzenia regulacji ułatwiających im wejście na rynek, a także zablokować ekspansję supermarketów i sieci handlowych. Czytaj dalej